A propagación de varias enfermidades, denominadas enfermidades infecciosas emerxentes (EIE en diante), destacadamente o fungo quitridio (Batrachochytrium dendrobatidis) e os iridovirus (Ranavirus sp), ten levado á extinción repentina a numerosas poboacións de anfibios, mesmo en lugares illados e ben preservados. Leer más.

 

Share this post
FaceBook  Twitter